Miljöpolicy

   Miljöpolicy

Miljöfrågorna berör hela företaget. Från konstruktion, inköp, produktion, marknadsföring till försäljning.

 Vi skall ständigt sträva efter att minska den totala miljöbelastningen under våra produkters

hela livscykler. Från produktion till förbrukning och skrotning. Varje förändring av vår verksamhetvärderas mot vår Miljö-FMEA och utgör därmedgrunden för vårt miljöarbete.

 

Det innebär att:

·  vår verksamhet skall bedrivas i enlighet med miljölagstiftning och förordningar.

    Vi betraktar dem som minimikrav för verksamheten.

·  vi skall utveckla produkter med lång livslängd, högt materialutbyte och som inte avger        

    skadliga ämnen till miljön vid tillverkning och användning.

·   vid val av råvaror, förpacknings- och tillsatsmaterial skall hänsyn tas till

     miljöpåverkande effekter.

·  såväl produktion som installationsteknik skall byggas upp för minimering av överblivna 

    produkter. Då sådana uppstår skall de tillvaratas på ett miljö och resursmässigt sätt.

.  Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och därigenom förebygga och motverka föroreningar,
    i syfte att skydda vår omvärld.

·  vi skall utbilda / informera våra medarbetare så att en säker hantering uppnås

Certifikat miljösystem

Kontakta Oss

Telefon: +46 (0)370-332200

E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besöks- samt postadress
Ezze AB Sjörydsvägen 7 335 32  GNOSJÖ

Klicka här för karta


 Besök oss gärna på Facebook

Notis

EZZES PRODUKTKATALOG

Vi har semesterstängt 240708--240804