Kvalitetspolicy

KVALITETSPOLICY
 
 

Kvalitetspolicy

 

Med kvalitet menar vi vår förmåga att tillfredsställa våra  kunders krav på:  

   * Ändamålsenliga produkter.

   * Utseende och specificerade mått.

   * Snabba och säkra leveranser.

   * Personlig service.

  

   Som kunder ser vi alla medarbetare, inom och utom EZZE,

   som producerar varor, service och tjänster.  

   Samma krav skall gälla på hel- och halvfabrikat mellan arbetsoperationer

   eller avdelningar, som mellan oss och slutkonsumenten.
 

   Vårt sätt att arbeta skall hela tiden vara inriktat mot att

   förebygga fel och att åstadkomma förbättringar.

   Var och en har ansvar för kvalité och skall vara insatt i de krav som ställs.

   Alla skall ha kunskaper och hjälpmedel för att leva upp till sitt ansvar och

   ha möjlighet att initiera åtgärder för att förebygga fel och åstadkomma förbättringar.

 

   Kvalitet skapas genom ansvarsfullt och noggrant arbete hos varje

   medarbetare och inte endast genom övervakning och kontroll.

certifikat kvalitetssystem

Kontakta Oss

Telefon: +46 (0)370-332200

E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besöks- samt postadress
Ezze AB Sjörydsvägen 7 335 32  GNOSJÖ

Klicka här för karta


 Besök oss gärna på Facebook

Notis

EZZES PRODUKTKATALOG

Vi har semesterstängt 240708--240804