Kvalitetspolicy


Vårt Kvalitetssystem bygger på förmågan att tillfredställa kundernas krav på ändamålsenliga produkter.  I kombination med rätt utseende och specificerade mått på produkterna. Vidare är snabba och säkra leveranser samt vår personliga service till kundernas alla önskemål viktig. Kvalitetsarbetet genomsyrar hela EZZE:s organisation och är vårt rättesnöre i allt det vi gör. 
Vår målmedvetna strävan mot 0-fel och ständiga förbättringar har gett oss kvalitetspris från våra kunder. Vi ser framför allt priserna från Electrolux Storkök AB som Excelent Supplier 1996 och Arjo AB:s utnämning som bästa leverantör 1997 som fina fjädrar i hatten. 
 
EZZE har sedan starten 1946 varit känt för god kvalitet och funktion. 
Detta genomsyrar idag hela företaget. Vårt kvalitetssystem bygger på att vi hela tiden gör förbättringar inom alla de områden vi verkar. Med kvalitet menar vi förmågan att tillfredställa kunders krav på:
  • Ändamålsenliga produkter
  • Utseende och specificerade mått
  • Personlig service
Kvalitetssystemet är sedan 1995 certifierat enligt ISO 9001. 
Vi såg detta som ett naturligt steg då vi alltid jobbat med och hållit hög kvalitet på det vi gjort. Vårt sätt att arbeta visade sig stämma väl överens med hur ISO 9001 ställer sina krav. 
 
Som kunder ser vi alla medarbetare, inom och utom EZZE, som producerar varor, service och tjänster. 
Samma krav skall gälla på hel- och halvfabrikat mellan arbetsoperationer eller avdelningar, som mellan oss och slutkonsumenten. 
 
Vårt sätt att arbeta skall hela tiden vara inriktat mot att förebygga fel och att åstadkomma förbättringar. 
Var och en har ansvar för kvalitet och skall vara insatt i de krav som ställs. Alla skall ha kunskaper och hjälpmedel för att leva upp till sitt ansvar och ha möjlighet att initiera åtgärder för att förebygga fel och åstadkomma förbättringar. 
 
Kvalitet skapas genom ansvarsfullt och noggrant arbete hos varje medarbetare och inte endast genom övervakning och kontroll. Kvalitetsstyrning och förändringar är positiva inslag i vår strävan mot ständiga förbättringar. 
 

Kontakta Oss

Telefon: +46 (0)370-332200

E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besöks- samt postadress
Ezze AB Sjörydsvägen 7 335 32  GNOSJÖ

 

Klicka här för karta