Kvalitetspolicy

KVALITETSPOLICY
 
 
Med kvalitet menar vi vår förmåga att tillfredsställa våra kunders krav på:
 
* Ändamålsenliga produkter.
* Utseende och specificerade mått.
* Snabba och säkra leveranser.
* Personlig service.
 
Som kunder ser vi alla medarbetare, inom och utom EZZE som
producerar varor, service och tjänster.
Samma krav ska gälla på hel- och halvfabrikat mellan
arbetsoperationereller avdelningar, som mellan oss och
slutkonsumenten.
 
Vårt sätt att arbeta ska hela tiden vara inriktat mot att förebygga fel och
att åstadkomma förbättringar.
 
Var och en har ansvar för kvalité och skall vara insatt i de krav som ställs.
Alla ska ha kunskaper och hjälpmedel för att leva upp till sitt ansvar och
ha möjlighet att initiera åtgärder för att förebygga fel och åstadkomma
förbättringar.
 
Kvalitet skapas genom ansvarsfullt och noggrant arbete hos varje
medarbetare och endast genom övervakning och kontroll.
 
 

Kontakta Oss

Telefon: +46 (0)370-332200

E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besöks- samt postadress
Ezze AB Sjörydsvägen 7 335 32  GNOSJÖ

Klicka här för karta


 Besök oss gärna på Facebook

Notis

 

Vi har semesterstängt 210712--210806