Miljöpolicy

MILJÖPOLICY
 
Miljöfrågorna berör hela företaget. Från konstruktion inköp, produktion och marknadsföring
till försäljning.
 
Vi ska ständigt sträva efter att minska den totala miljöbelastningen under våra produkters
hela livscykler,  från produktion till förbrukning och skrotning. Varje förändring av vår
verksamhet värderas mot vår Miljö-FMEA  och utgör därmed grunden för vårt
miljöarbete.
 
Det innebär att:
 
* Vår verksamhet skall bedrivas i enlighet med miljölagstiftning och förordningar.
   Vi betraktar dem som minimikrav för verksamheten.
 
* Vi ska utveckla produkter med lång livslängd, högt materialutbyte och som inte
   avger skadliga ämnen för miljön vid tillverkning och användning.
 
* Vid val av råvaror, förpacknings- och tillsatsmaterial ska hänsyn tas till miljö-
   påverkande effekter.
 
* Såväl produktion som installationsteknik ska byggas upp för minimering av
   överblivna produkter. Då sådana uppstår, ska de tillvaratagas på ett miljö- och
   resursmässigt sätt.
 
* Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och därigenom förebygga och motverka
   föroreningar, i syfte att skydda vår omvärld.
 
* Vi ska utbilda/informera våra medarbetare så att en säker hantering uppnås.

Certifikat miljösystem

Kontakta Oss

Telefon: +46 (0)370-332200

E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besöks- samt postadress
Ezze AB Sjörydsvägen 7 335 32  GNOSJÖ

Klicka här för karta


 Besök oss gärna på Facebook

Notis

 

Vi har semesterstängt 210712--210806