Miljöpolicy

 
 
Miljöfrågorna berör hela företaget. Från konstruktion inköp, produktion och marknadsföring
till försäljning.
 
Vi ska ständigt sträva efter att minska den totala miljöbelastningen under våra produkters
hela livscykler,  från produktion till förbrukning och skrotning. Varje förändring av vår
verksamhet värderas mot vår Miljö-FMEA K2:1.5 och utgör därmed grunden för vårt
miljöarbete.
 
Detta innebär att:
 
* Vår verksamhet skall bedrivas i enlighet med miljölagstiftning och förordningar.
   Vi betraktar dem som minimikrav för verksamheten.
 
* Vi skall utveckla produkter med lång livslängd, högt materialutbyte och som inte
   avger skadliga ämnen för miljön vid tillverkning och användning.
 
* Vid val av råvaror, förpacknings- och tillsatsmaterial ska hänsyn tas till miljö-
   påverkande effekter.
 
* Såväl produktion som installationsteknik ska byggas upp för minimering av
   överblivna produkter. Då sådana uppstår, ska de tillvaratagas på ett miljö- och
   resursmässigt sätt.
 
* Vi ska jobba förebyggande och motverka föroreningar, i syfte att skydda vår
   omvärld.
 
* Vi ska utbilda/informera våra medarbetare så att en säker hantering uppnås.

.

Kontakta Oss

Telefon: +46 (0)370-332200

E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besöks- samt postadress
Ezze AB Sjörydsvägen 7 335 32  GNOSJÖ

Klicka här för karta


 Besök oss gärna på Facebook

Notis

 

Vi har semesterstängt ww 28--31.